جهت مشاهده اطلاعات، شهر مورد نظر را از روی نقشه انتخاب نمائید.

پس از بررسی مجدد تصمیمات اتخاذ شده از سوی انجمن نظارت بر انتخابات توسط شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، لیست نهایی نامزدهایی که توسط شورای مذکور واجد شرایط لازم برای شرکت در دهمین دوره انتخابات اتاق های سراسر کشور شناخته شده اند به تفکیک اتاق های مختلف به شرح زیر اعلام می شود.